هدف اصلی مؤسسه ی اسرا تحت پوشش درآوردن کودکان نیازمند (بی بضاعت، بی سرپرست و بدسرپرست) از طریق بیمه عمر و سرمایه گذاری و کمک به آینده آنان از طریق:
ایجاد شغل
خرید مسکن
خرید جهیزیه
هزینه ازدواج
و همچنین کمک به تحکیم خانواده و کاهش هزینه های ناشی از بیماری های روانی، مشکلات خانوادگی و آسیب های اجتماعی متحمل بر مردم و دولت می باشد.

با توجه به اینکه حمایت از کودکان نیازمند (بی بضاعت،بی سرپرست و بدسرپرست) در مراکز حمایتی تا سقف سن قانونی کافی نمی باشد و این افراد بعد از این سن در پی حمایتها و تعلقات جدیدی هستند، لذا حمایت از آنان، نیازمند تدبیر و برنامه ریزی می باشد.

بنابراین “مؤسسه خیریه فرهنگی اسرا” با هدف پر کردن این خلاء، کودکانِ نیازمند تحت پوشش خود و همچنین مؤسسات خیریه غیر دولتی که مورد تایید می باشد و دارای سنین بین ۵ تا ١۵ سال می باشند را به مدت ١۵ سال تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار می دهد و آینده ای روشن و تضمین شده برای آنان رقم می زند و پس از پایان این مدت مبلغ قابل توجهی به این افراد پرداخت می شود که این مبلغ را می توانند جهت ایجاد شغل، خرید مسکن، خرید جهیزیه و هزینه ازدواج صرف نمایند.

نوع فعالیت موسسه اسرا
تحت پوشش قرار دادن بیمه عمر و سرمایه گذاری کودکان ۵ تا ١۵ سالِ نیازمند (بی بضاعت، بی سرپرست، بدسرپرست) که تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام و سایر نهادهای خیریه می باشند، برای مدت ١۵ سال.

پس از اینکه افراد تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار گرفتند و از مزایای این طرح آگاه شدند، انگیزه زندگی خوب و سالم در آن ها ایجاد می شود که در واقع انگیزه بزرگترین فاکتور یک انسان زنده است که باعث پیشرفت و امید به زندگی می شود و از هدر رفتن زمان و انرژی جلوگیری می کند.

با اجرای طرح بیمه و ایجاد انگیزه ی پیشرفت در کودکان نیازمند، می توان آن ها را به آینده ای روشن و مطمئن امیدوار نمود.

بیمه عمر و سرمایه گذاری با هدف آتیه سازی و ایجاد انگیزه در کودکان نیازمند و با نظارت معاونت فرهنگی-آموزشی مؤسسه، بر اجرای شرایط بازنشستگی بیمه افراد تحت پوشش، انسان هایی نو و کارآمد وارد جامعه می کند.

درباره موسسه اسرا بیشتر بدانید

و يُطعِموُنَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسكيناً و يَتيماً و أسيراً ، إنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نريدُ مِنكُم جَزاءً و لاشُكُوراً.”

سوره مبارکه انسان آیه ۸-۹