کودکان خیابانی کودکان بی خانمانی هستند که دوره ای از زندگی خودرا در خیابان سپری می کنند. کودکان خیابانی یک ناهنجاری اجتماعی هستند و مشاغل کاذب دارند. یکسری از کودکان خیابانی دارای مشاغل پوششی هستند و دراصطلاح زیر پوشش برخی مشاغل مانندگل فروشی، شیشه پاک کنی، فال فروشی و غیره تکدی گری می کنند. آن ها عضو مافیای تکدی گری محسوب میشوند و روزانه درآمدی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دارند.
????والدین کودکان خیابانی به چند دسته تقسیم می شوند، اغلب این کودکان بدون والد و یا تک والد یابه همراه نامادری یا ناپدری زندگی می کنند. برخی از آن ها نیز با وجود اینکه خانواده دارند اما بد سرپرست هستند و یا والدین معتاد، گدا و یا از کار افتاده دارند. هنجارشکنی یا زیر پا گذاشتن ارزش های اجتماعی سرآغاز آسیب های اجتماعی است.

برخی از کودکان خيابانى در خانواده های مافیای گدایی بسر می برند. تمام افراد این خانواده ها گدا هستند و عضو شبکه سازمان یافته گدایان محسوب می شوند.
????گروهی از کودکان خیابانی بزهکار، جیب بُر، زاغ زن و غیره هستند.
????بیشتر از این کودکان در دزدیدن وسایل خودرو استفاده می شود، ۵۰% از دزدی های لوازم خودرو توسط این کودکان انجام می شود. این کودکان بزهکار، مدرسه جیب بُری دارند و در آنجا انواع و اقسام آموزش ها را می بینند. به منظور استفاده از کودکان برای گدایی به آن ها تریاک می خورانند و در نتیجه این کودکان معتاد می شوند.
????کودکان خیابانی علاوه بر ایجاد ازدحام و ترافیک در خیابان، منبع متحرک میکروب و ویروس هستند و همچنین الگوی منفی برای سایر کودکان محسوب می شوند.

٥٠ تا ٦٠ درصد از کودکان کار و خیابانی، از مهاجرین بیگانه هستند که از پدر و مادرهایشان یا دزدیده یا اجاره یا خریداری شده اند.
????تقريبا ٤٠ درصد از این کودکان ملیت ایرانی دارند. غالب این کودکان بزهکاران آینده محسوب می شوند. بنابراین بایستی این کودکان از سطح شهر جمع آوری شوند و با شناسایی خانواده هایشان در راستای کمک به آن ها اقداماتی انجام شود.
????حمایت از خانواده این کودکان صحیح ترین راه حمایت از این کودکان است.
????اسرا به عنوان یک تشکل مردمی می تواند بسیاری از مشکلات کودکان خیابانی را برطرف کند. این مؤسسه با شفاف سازی در امور مالی و عدم دخالت در امور سیاسی می تواند اعتماد مردم را به منظور مشارکت جلب نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *