حضور •جناب آقاى دكتر اسكندرى• رئيس اداره بهداشت ودرمان شهركرمان درمؤسسه اسرا

حضور •جناب آقاى دكتر اسكندرى• رئيس اداره بهداشت ودرمان شهركرمان درمؤسسه اسرا ايشان ضمن گفتگوبامدير عامل اسرا،حمايت خودرا از فعاليتهاواهداف متعالى اين مؤسسه ابرازنمودند. ... ادامه مطلب

اجرای برنامه روز جهانی کودک در دفتر مؤسسه خیریه مردم نهاد اسرا

مؤسسه خیریه مردم نهاد اسرا نیز برای گرامی داشت روز جهانی کودک ، مراسم این روز را جمعه ۱۹ مهرماه ۹۸ در دفتر موسسه خیریه اسرا با حضور هنرمندان ،خیرین ،مدعوین و فرزندان اسرا همراه با برنامه های فرهنگی،ورزشی مناسب با ایام مذهبی توسط هنرمندان مطرح استان اجرا کرد . ... ادامه مطلب