حضور  جناب آقاى مهندس اسدی مدیر اداره برق باغین در مؤسسه خيريه فرهنگى اســـرا وگفتگو پيرامون جمع آورى و ساماندهى كودكان كار و خيابانى

حضور پُر مهـر جناب آقاى مهندس اسدی مدیر اداره برق باغین در مؤسسه خيريه فرهنگى اســـرا وگفتگو پيرامون جمع آورى و ساماندهى كودكان كار ... ادامه مطلب