بازديد جناب آقاى دكتر عليرضا منظرى توكلى رئيس سازمان سما و معاون دانشگاه آزاد کشور، از موسسه خیریه مردم نهاد اسرا

بازديد جناب آقاى دكتر عليرضا منظرى توكلى رئيس سازمان سما و معاون دانشگاه آزاد کشور، از موسسه خیریه مردم نهاد اسرا و دیدار با هیئت ... ادامه مطلب

جلسه مرداد ماه كميته بانوان اسرا با مدير عامل مؤسسه زندگيتان پُر بركت مهر بانوان اسرا روابط عمومى مؤسسه خيريه مردم نهاد اســـرا

جلسه مرداد ماه كميته بانوان اسرا با مدير عامل مؤسسه زندگيتان پُر بركت مهر بانوان اسرا روابط عمومى مؤسسه خيريه مردم نهاد اســـرا ... ادامه مطلب