آغاز ثبت نام شورای اجتماعی محله شهرک مطهری از تاریخ چهارشنبه ۳ مهرماه تا سه شنبه ۹ مهر ماه

محله شهرک مطهری ششمین محله ای میباشد که ثبت نام کاندیداها، انتخاب شورای اجتماعی محله و انتخاب شهردار محله اصلح توسط دفتر شورای اجتماعی محله ها در همان محله شهرک مطهری در حال انجام میباشد ... ادامه مطلب