جلسه ستاد کارگروه های فرهنگی و اجتماعی در خصوص آسیب های اجتماعی در فرمانداری کرمان با حضور موسسه خیریه مردم نهاد اسرا

در همین رابطه ، جلسه ستاد کارگروه های فرهنگی و اجتماعی در خصوص آسیب های اجتماعی در فرمانداری کرمان با حضور موسسه خیریه مردم نهاد اسرا تشکیل شد که در آن به بررسی مسائل مربوط به کودکان خیابانی بحث و گفتگو شد . ... ادامه مطلب