کودکان کار کدام کودکان هستند؟

شاید همه ما فکر کنیم کودکان سر چهارراهها که مشاغل کاذب دارند کودکان کار هستند. اما در واقع اغلب کودکان کار دیده نمی شوند چراکه آن ها در کارگاه های زیر زمینی و قاچاق مانند کارگاه های صابون سازی، ریخته گری، آجرپزی و غیره مشغول به کار هستند. ... ادامه مطلب