کسب عنوان برتر در سومین جشنواره ستاره صحنه کشور در بخش استنداپ کمدی توسط جناب آقاى رحیمی

مديرعامل مؤسسه خيريه فرهنگى اسرا جناب آقای محمدرضا مشايخى طی نامه ای کسب عنوان برتر در سومین جشنواره ستاره صحنه کشور در بخش استنداپ کمدی توسط جناب آقاى رحیمی را به ایشان تبریک گفتند . ... ادامه مطلب