اطلاعیه موسسه خیریه مردم نهاد اسرا

موسسه خیریه مردم نهاد اسرا تاسف خود را از برخورد شنيع و به دور از انسانيت فردى خاطى با دو كودك كارِ خيابانى معصوم، كه موجب تالم خاطر حاميان و خيرين اسرا، مردم كرمان و ايران نيز گرديده است، اعلام مى نمايد. ... ادامه مطلب