نشست خبری اصحاب رسانه ى چندين خبرگزاری و روزنامه با جناب مشایخی مدير عامل مؤسسه خيريه اسرا

امروز و در نشست خبری اصحاب رسانه ى چندين خبرگزاری و روزنامه با جناب مشایخی مدير عامل مؤسسه خيريه اسرا موضوع طرح نهال امید که طرحی است در خصوص جمع آوری و ساماندهی کودکان خیابانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ... ادامه مطلب