حضور شهردار محترم كرمان جناب آقاى مهندس مهران عالم زاده به همراه معاونت خدمات شهرى جناب آقاى دكتر نيكويى در مؤسسه خيريه مردم نهاد اسرا

در اين ديدار جناب آقای مشايخى مديرعامل مؤسسه اسرا ضمن خوشامدگويى و تشكر از حضور شهردار محترم، به تشريح فعاليت ها و اهداف مؤسسه اسرا پرداختند. ... ادامه مطلب