حضور پُرشورگروه هنرى اسرا درضيافت افطارى كودكان نیازمند

ضيافت افطارى خیّرين باکودکان نیازمند اســ❣ــرا???? و حضور مسئولين اسـ❣ــرا در بين كودكان نيازمند????سخنرانى مديرعامل مؤسسه خیریه اسرا جناب آقای محمدرضا مشایخی وخلق لحظات شادو به ياد ماندنى براى اين كودكان پاك ومعصوم ... ادامه مطلب