اجرای برنامه روز جهانی کودک در دفتر مؤسسه خیریه مردم نهاد اسرا

مؤسسه خیریه مردم نهاد اسرا نیز برای گرامی داشت روز جهانی کودک ، مراسم این روز را جمعه ۱۹ مهرماه ۹۸ در دفتر موسسه خیریه اسرا با حضور هنرمندان ،خیرین ،مدعوین و فرزندان اسرا همراه با برنامه های فرهنگی،ورزشی مناسب با ایام مذهبی توسط هنرمندان مطرح استان اجرا کرد . ... ادامه مطلب