بازدید جناب آقاى دكتر عليرضا منظرى توكلى از موسسه خیریه مردم نهاد اسرا

جناب آقاى دكتر عليرضا منظرى توكلى رئيس سازمان سما و معاون دانشگاه آزاد کشور، از موسسه خیریه مردم نهاد اسرا بازدید کردند و با هیئت مدیره مؤسسه در محل دفتر خيريه مردم نهاد اسرا دیدار و گفتگو کردند . ... ادامه مطلب