دل جويى مدير عامل مؤسسه خيريه مردم نهاد اسرا از دو كودك خيابانى گل فروش و گفتگو با خانواده آنان

در اين ديدار دوستانه مقرر گرديد كه با توجه به آسيب روحى و روانى وارده بر اين دو كودك، با حمايت مؤسسه اسرا بصورت كاملا رايگان مورد مشاوره و روانشناسى قرار گيرند. ... ادامه مطلب