طرح نهال امید

اسرا به عنوان تشکل مردمی می تواند بسیاری از مشکلات کودکان خیابانی را برطرف کند. این مؤسسه با شفاف سازی در امور مالی و عدم دخالت در امور سیاسی می تواند اعتماد مردم را به منظور مشارکت جلب نماید. ... ادامه مطلب