اطلاعیه موسسه خیریه مردم نهاد اسرا

موسسه خیریه مردم نهاد اسرا تاسف خود را از برخورد شنيع و به دور از انسانيت فردى خاطى با دو كودك كارِ خيابانى معصوم، كه موجب تالم خاطر حاميان و خيرين اسرا، مردم كرمان و ايران نيز گرديده است، اعلام مى نمايد. ... ادامه مطلب

‍ متن نامه مديرعامل موسسه خيريه اسرا به شهردار محترم كرمان

تقدير و تشكر از جنابعالى براى رسيدگى و تصميم گيرى قاطع و بهنگام در رابطه با موضوع دو كودك خيابانى گل فروش كه توسط يكى از پيمانكاران شهردارى مورد هجمه روحى و روانى قرار گرفته بودند ولى خوشبختانه در پايان، با درايت و مديريت جنابعالى به اخراج فرد خاطى انجاميد. ... ادامه مطلب