سال نو ؛ همت خیرین و حامیان نیک اندیش

خدا را شاكريم كه در آستانه سال نو با همت و دستان گشاده خيرين و حاميان نيك انديش ١١٠ جفت كفش و١١٠ پيراهن و١١٠ شلوار و كلاه و كمربند با حضور و انتخاب خودِ كودكان خيابانى و نيازمند، تامين و به دستهاى كوچكشان هديه شد. ... ادامه مطلب