روز جهانی خیریه گرامی باد

تلاش همیشگی موسسات خیریه در سراسر جهان که برای بهبود شرایط زندگی نیازمندان، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، کودکان کار ، بیماران و ... صورت میگیرد و با فعالیت‌های خود به میلیون‌ها انسان امید زندگی دوباره می‌دهند بر کسی پوشیده نیست . ... ادامه مطلب